КУРС ЛЕКЦІЙ


І. ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ЛЕКЦІЯ № 1 «Періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Будова атомів хімічних елементів. Види хімічного зв’язку»

ІІ. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
ЛЕКЦІЯ № 6 «Неметали VI групи. Оксиген і Сульфур, будова атомів, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 7 «Сульфатна кислота, її властивості, застосування. Виробництво сульфатної кислоти»
ЛЕКЦІЯ № 8 «Нітроген і Фосфор, будова атомів, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 9 «Амоніак, будова молекули, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 10 «Нітратна кислота, Ортофосфатна кислота, їх властивості»
ЛЕКЦІЯ № 11 «Карбон і Силіцій»
  
ІІІ. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
ЛЕКЦІЯ № 12 «Лужні метали, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 13 «Лужноземельні метали, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 15 «Ферум як представник металів побічних підгруп. Залізо, його властивості, застосування»

 ІV. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. ХІМІЯ І ЖИТТЯНемає коментарів:

Дописати коментар