КУРС ЛЕКЦІЙ


І. ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
ЛЕКЦІЯ № 1 «Періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Будова атомів хімічних елементів. Види хімічного зв’язку»
ЛЕКЦІЯ № 2 «Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, кислоти»
ЛЕКЦІЯ № 3 «Основні класи неорганічних сполук. Гідроксиди. Солі»
ЛЕКЦІЯ № 4 «Теорія електролітичної дисоціації»

ІІ. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
ЛЕКЦІЯ № 6 «Неметали VI групи. Оксиген і Сульфур, будова атомів, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 7 «Сульфатна кислота, її властивості, застосування. Виробництво сульфатної кислоти»
ЛЕКЦІЯ № 8 «Нітроген і Фосфор, будова атомів, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 9 «Амоніак, будова молекули, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 10 «Нітратна кислота, Ортофосфатна кислота, їх властивості»
ЛЕКЦІЯ № 11 «Карбон і Силіцій»
  
ІІІ. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ
ЛЕКЦІЯ № 12 «Лужні метали, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 13 «Лужноземельні метали, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 14 «Алюміній. Його фізичні і хімічні властивості. Сполуки Алюмінію»
ЛЕКЦІЯ № 15 «Ферум як представник металів побічних підгруп. Залізо, його властивості, застосування»

 ІV. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. ХІМІЯ І ЖИТТЯ
ЛЕКЦІЯ № 16 «Теорія хімічної будови органічних сполук»
ЛЕКЦІЯ № 17 «Алкани. Етан, будова молекули, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 20 «Арени. Бензен, його похідні»
ЛЕКЦІЯ № 21 «Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти: етанол»
ЛЕКЦІЯ № 22 «Багатоатомні спирти. Феноли, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 23 «Альдегіди,  їх  властивості,  застосування. Кетони»
ЛЕКЦІЯ № 24 «Карбонові кислоти, їх властивості, застосування. Вищі карбонові кислоти та їх солі»
ЛЕКЦІЯ № 25 «Складні естери. Жири»
ЛЕКЦІЯ № 26 «Вуглеводи. Глюкоза, будова молекули, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 27 «Поліцукриди. Крохмаль і целюлоза»
ЛЕКЦІЯ № 28 «Нітрогеновмісні сполуки. Аміни, анілін, будова молекули, властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 29 «Амінокислоти, їх властивості, застосування»
ЛЕКЦІЯ № 30 «Білки, їх властивості, застосування»

ЛЕКЦІЯ № 31 «Генетичний зв'язок між класами неорганічних і органічних сполук»Немає коментарів:

Дописати коментар